Nyheter

Referat fra årsmøte

Mandag 16. september 2013 ble det avholdt årsmøte for Norges Footvolleyforbund. Det ble sendt ut invitiasjon gjennom e-post, Facebook og nettsted i god tid. Møtet ble avholdt hos Erik-Magnus Samland - som forøvrig ikke stilte med boller.

Årsmøte NFVF mandag 16. september 2013:

Til stede

Tom Johannes Bang, Emil Lindstrøm, Alexander Karlsen, Erik-Magnus Samland, Tom Rune Sørensen, Kristoffer Førde Aarskog, Atle Briseid, Christian Furnes, Kjell Ove Knudsen og Henrik Salveson. Totalt 10 personer.

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Alle er medlemmer og derved stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

- Godkjent.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

- Dirigent: Tom J. Bang, referent: Atle T. Briseid, underskrivere: Emil Lindstrøm og Erik-Magnus Samland.

4. Behandle forbundets regnskap

- Regnskapet er ikke oppdatert. Kristoffer anslår at vi har ca 5000 på konto per dags dato. Kristoffer sender ut regnskap snart. Vil bli behandlet i etterkant. 

5. Behandle forslag og saker

a) Evaluering av årets turneringer

Rankingturneringer

Frekvensen på turneringene er bra. (Ni turneringer totalt.) Ønske om å fortsette med en turnering i måneden. Dårlig oppmøte på noen turneringer. Ansvarlige bør derfor ta større ansvar for informasjon og påmelding osv. Nye spillere bør med!

Norgesmesterskapet

Imponerende opplegg, hele opplegget over all forventning, en legendarisk opplevelse. Honnør til Kristoffer og Bjørn! Kioskbemanningen kunne vært bedre, for dermed å tjene litt penger. Ønske om speaker hele tiden, som helst bør ikke spille selv. En person kan betales. Adam Stighall? Bra med hele turneringen på en dag pga. lang reisevei. I Oslo kan det gjennomføres på to dager. Bra med tre setts kamper. Folk generelt positive til å legge NM utenfor Oslo (god PR for sporten), men det bør være god lokal forankring på stedet! Ikke langt utenfor Oslo hver gang. 

b) Evaluering av Scandinavian Footvolley Tour

Ikke optimal kommunikasjon med Per. Liten tiltro til rankingsystemet, for mange turneringer, ønske om heller to eller tre store turneringer med egen økonomi. Heller "Oslo Open" enn SFVT. 

Lurt å samarbeide med Sverige, mye trøkk i Per.

Heller arrangere i sentrum, f. eks. Asker eller Oslo enn Voldsløkka! Skape folkefest.  

Konklusjon: Færre turneringer, bedre kvalitet, egen økonomi. 

c) Evaluere rankingpoengsystemet

Forslag fra Henrik/Morten: NM bør telle mer enn lokale rankingturneringer, for eksempel dobbelt så mye, og innendørsturneringer bør telle halvparten. Årsmøtet er generelt positivt innstilt til forslaget om at NM skal telle mer, men negative til å halvere innendørspoengene. Begrunnelsen er at det vi gi færre lag på turneringene om vinteren, samt mindre grunnlag for rankingen om sommeren. 

Vedtaksforslag 1: NM gir enten a) 200 prosent rankingpoeng b) 150 prosent rankingpoeng. Forslag 2a vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

Vedtaksforslag 2: To av sesongens turneringer kan strykes. Vedtatt enstemmig.

d) Sette opp forslag til neste sesongs turneringer.

- Første turnering i november. Vi setter opp datoer på eget møte. 

e) Målsetting for neste sesong

- Vi vil ha bedre info om turneringer i Europa. Bør legges ut på ett sted. Christian Furnes tar ansvaret. 

- Vi vil ha treninger med øvelser. 30 minutter før spill. Hvem kan være trener? Tom hører med Daniel, Atle kan godt ta noen økter. 

- Vi vil ha treningsleir med Pedro og Thiago, gjerne tidligere i sesongen enn sist.

- De fleste vil ha internasjonal turnering neste år, men vi vil opp minst et hakk i kvalitet. Betingelse: Økonomi klar tidlig (mars?), hvis ikke kanselleres det hele. Diskutere videre på eget møte, Tom og Kris inviterer.

f) Gjennomgang av Macron-avtale og bestilling av utstyr

Innholdet i avtale gjennomgått.

g) Vurdere å opprette lokale klubber

- Må ha lokale klubber for å få grasrotandel. Foreslå å opprette der det er folk som spiller: Oslo, Senja, Sogndal og Eid. Kris undersøker hva som trengs for å opprette klubb og sender ut info. 

h) Hvordan rekruttere i årets sesong

- Blir tatt i eget møte senere.

i) Jobbe med sponsorer og få inn penger til forbundet

- Alle bør tenke aktivt på dette i hverdagen og bruke anledninger som dukker opp. 

j) Tanker rundt webside

- Blir tatt opp i møte senere.

6. Fastsette medlemskontingent

- 500,- behold slik det har vært.

7. Vedta forbundets budsjett

- Budsjett ikke klart enda. Ingen større utgifter er planlagt enda, da ingen turneringer er klare enda.  

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

- Organisasjonsplan og styremedlemmer forblir som før. 

9. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

- Sittende styre fortsetter. Enstemmig vedtatt. 

b) Styremedlemmer

- Sittende medlemmer fortsetter. Enstemmig vedtatt. 

Partnere

macron logo partner