Ranking

Ranking 2014/2015

I utvalgte offisielle turneringer gis det rankingpoeng til lagene ut i fra plassering. Makkerne splitter disse poengene til personlige rankingpoeng. I de utvalgte offisielle turneringene seedes lagene ut i fra rankingpoeng (begge makkernes personlige poeng summeres).

Ranking 2014/2015

Løpende oppdatering av rankingpoeng ser dere i dokumentet under.

Partnere

macron logo partner